Tanya Pit (1975)

 

“Het geeft mij veel voldoening om samen met de klant ‘onder water te duiken’ en te ontdekken welke groeipotentie en -kracht aan de basis liggen van een organisatie of een persoon. Als adviseur/psycholoog help ik graag om zicht te krijgen in structuren, patronen en factoren die hierin een belemmering of juist een versterking vormen. De uitdaging ligt erin het blikveld van de klant zodanig te verbreden dat deze een realistisch beeld krijgt van de organisatie. Van daaruit kunnen er nieuwe stappen gezet worden om zowel tastbare resultaten te bereiken als nieuwe knelpunten zelfstandig aan te pakken.”

 

Opleidingen

  • Levenslooppsychologie Msc., Open Universiteit Heerlen, 2015
  • Psychologie Bsc., Open Universiteit Heerlen, 2012
  • Post HBO VIB Coaching, Christine Brons, 2011
  • Post HBO Remedial Teaching VO – Seminarium voor Orthopedagogiek, 1999
  • Lerarenopleiding Frans, Hogeschool Utrecht, 1996

Werkervaring

  • Pit Training en Advies, eigenaar/psycholoog (2017-2019)
  • Stichting Kanjertraining, trainer (2015-2017)
  • Coach, docent, remedial teacher Voortgezet Onderwijs (1996-2015)

 

Bestuursfunctie

  • Lid Adviesraad Sociaal Domein, gemeente Ermelo

 

Expertisegebieden

Training, coaching, loopbaanadvies, psychologische onderzoeken, persoonlijke ontwikkeling, leren en ontwikkeling

 

Competenties

Mensgericht, ondernemend, analytisch, creatief, verbindend vermogen, conceptueel vermogen

 

Fazili Consulting | (035) 588 50 05 | info@faziliconsulting.nl