Klantervaringen

 

De waardering van onze cliënten is uiterst belangrijk en waardevol voor ons. Door intensief en persoonlijk contact, aangevuld met evaluaties aan het eind van elk traject, ontvangen wij een objectief en eerlijk beeld van de mening en waardering van onze cliënten. De hoge waardering zorgt voor een langjarige en duurzame cliëntrelatie. Iets waar wij trots op zijn.

"De start voor het organisatieontwikkelingstraject is goed verlopen. De sfeer was ontspannen, de boodschap duidelijk, en de mensen waren niet alleen passief aan het luisteren, maar konden op interactieve wijze hun vragen en feedback kwijt. De gekozen werkvormen sloten goed aan". (Lid MT)

"Je hebt echt de ruimte voor mij genomen, voor mijn verhaal en mijn kant van de zaak. Je zet zaken ook duidelijk en  scherp neer, dat biedt duidelijkheid. Laten we op deze basis samen verder gaan". (Kandidaat executive coaching)

"De rapportage is voor mij heel erg herkenbaar. Er komen gelukkig geen onverwachte zaken uit – ik ken mijzelf wel een beetje – maar met name het concrete opleidingsadvies en het advies voor verdere persoonlijke ontwikkeling sluiten heel erg aan bij waar ik al over zat na te denken, maar zelf niet uit kwam".  (Kandidaat ontwikkelings- en loopbaanassessment)

"De bijeenkomst met het bestuur is prima verlopen. Iedereen heeft naar voren kunnen brengen wat hij of zij belangrijk vindt en iedereen kan zich vinden in de gekozen doelstelling en formulering. De sfeer zat er ook goed in".(Gefuseerde welzijnsorganisatie)

Fazili Consulting | (035) 588 50 05 | info@faziliconsulting.nl