Drs. Jan-Thijs van Dalen (1971)

 

"Zoals stilstaand water vertroebelt en verdampt, is het voor mensen en  organisaties een primaire levensbehoefte om in beweging te blijven. Natuurlijk  om ons aan te kunnen passen aan onze voortdurend ontwikkelende omgeving.  Maar het gaat om meer. Je kunt je aanpassen, maar je kunt ook vóórtbouwen op  je eigen kracht. Niet alleen meegaan in de muziek, maar zelf ook nieuwe muziek  maken. Natuurlijk in een samenhangend geheel, anders krijg je chaos. Maar  sterker, wanneer mensen en organisaties hierin een harmonie vinden, komen ze  werkelijk tot grotere hoogten. En niet statisch, maar in een doorlopend  groeiproces waarin resultaten en mensen elkaar blijven versterken. In de  praktijk komt dit neer op verbinding, het hebben van een heldere toekomstvisie,  het raak benutten van onze (verborgen) talenten en kansen, en dit vertalen naar  concrete volgende stappen voor vandaag en morgen. Ik begeef mij in de rijkdom  dat ik hier beroepsmatig aan kan deelnemen en bijdragen."

 

Opleidingen

  • Organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht (2001)
    Specialisatie: organisatieonderzoek en advies, verandermanagement, training & coaching
  • Diverse programma's op het gebied van coaching, management & organisatie

 

Expertise

  • Training
  • Coaching
  • Management Development
  • Loopbaanadvies
  • Psychologisch onderzoek en assessment

Fazili Consulting | (035) 588 50 05 | info@faziliconsulting.nl