Enkele opdrachten:

Een kleine gemeente in Noord-Holland staat aan de vooravond van een ambtelijke samenwerking of fusie. Onze klantgemeente besluit dit proces niet af te wachten, maar reeds te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en zowel de medewerkers als managers hierop voor te bereiden. In meerdere sessies met het MT wordt een organisatieontwikkelplan opgesteld. Het ruimte bieden aan medewerkers voor verdere groei, versterken van externe oriëntatie, doorontwikkelen van de coördinatorsrol en versterken van ontwikkeling van mensen staan centraal. Ook de rolinvulling van het MT naar meer verandermanagement en het versterken van programmatisch werken vormen speerpunten. De gemeente bereidt zich hiermee proactief voor op de komende ontwikkelingen.

Een middelgrote gemeente wil jong talent de kans geven om zich te ontwikkelen binnen de organisatie.  Dat biedt tevens gelegenheid tot fris bloed en frisse inzichten in een organisatiecultuur, die eerder wat intern en familiair van cultuur is. Als basis dient een individueel Talentonderzoek dat talenten en het groeipotentieel van de trainees en junior medewerkers in beeld brengt.  Op basis van de uitslag en de nabespreking wordt een individueel werk- en ontwikkelingstraject opgesteld. Dit individuele traject wordt aangevuld met intervisie en met een training 'projecten leiden'. Op deze wijze wordt de nieuwe generatie klaargestoomd voor de toekomst.

Een middelgrote welzijnsinstelling en een zorginstelling willen actiever samenwerken. Al gauw blijken de cultuurverschillen groter dan gedacht, wat tot wederzijdse fricties en onbegrip leidt. In een cultuurgame worden de impliciete do’s, don't’s en spelregels van elke organisatie expliciet gemaakt. Dit geeft veel herkenning en wederzijds begrip. Vervolgens worden gezamenlijk nieuwe spelregels gemaakt en concreet gemaakt naar het dagelijkse werk. Er wordt hierdoor meer samengewerkt dan naast elkaar heen gewerkt. Tevens worden medewerkers getraind in het geven en ontvangen van feedback. Ook vinden er teamontwikkel trajecten plaats van gemengde teams. Door deze combinatie van activiteiten ontstaat er nieuwe gemeenschappelijke taal en samenwerking.

Fazili Consulting | (035) 588 50 05 | info@faziliconsulting.nl