Enkele opdrachten:

Een landelijk bekend theater is recentelijk gefuseerd. De daadwerkelijke integratie van culturen, structuur en beleid heeft echter nog onvoldoende plaatsgevonden. Dit leidt er in de praktijk toe, dat er nog veel langs elkaar heen wordt gewerkt. Dit levert interne efficiencyverliezen en onduidelijkheid op. Ook de nieuwe programmatische positionering is nog onvoldoende scherp. In een organisatieanalyse worden de hoofdoorzaken snel duidelijk, evenals concrete verbetermaatregelen. Deze worden door bestuur en organisatie onderkend en overgenomen.  De verbetermaatregelen, gecombineerd met het nieuwe leiderschap, vormen de basis voor een verdere doorontwikkeling van de organisatie.

Een lokale uitvoeringsorganisatie binnen het Sociaal Domein wil haar organisatie naar een hoger plan tillen op het gebied van dienstverlening. Dat geldt zowel naar haar aangesloten gemeenten als haar cliƫnten. In overleg met de ondernemingsraad wordt besloten tot het versterken van meerdere klantgerichte competenties. Dit komt vervolgens tot uiting in het selectiebeleid van nieuwe medewerkers. Hier wordt sterker nadruk gelegd op ontwikkelbaarheid, leervermogen, klantoriƫntatie en prestatiegerichte waarden. Ook in het opleidingsbeleid voor bestaande medewerkers worden deze competenties actief ontwikkeld. Managers worden tegelijkertijd getraind in het meer coachend leidinggeven en meer delegeren. Deze combinatie zorgt voor een verhoogde professionele volwassenheid van zowel managers als medewerkers.

Een interne HR-professional krijgt de kans om zich binnen de organisatie verder te ontwikkelen tot professioneel coach. Hiertoe volgt zij een opleiding tot gecertificeerd coach. Onderdeel van deze opleiding is haar eigen persoonlijke ontwikkeling in het algemeen, en het versterken van haar coachingsvaardigheden in het bijzonder. Fazili Consulting treedt op als personal coach en als supervisor in het opleidings- en ontwikkelingstraject.

Fazili Consulting | (035) 588 50 05 | info@faziliconsulting.nl